40. SAYI

0

40 SAYI

 

Hayat Ağacı İçindekiler
Editör Editörün Notu
Ali Duymaz Âşıklık Geleneğinin Sürdürülebilmesi İçin Bir Model:

Ahmet Kutsi Tecer – Âşık Veysel Örneği

Halûk Çağdaş Melale Aşina Bir Bestekâr: Tamburi Ömer Altuğ
Talip Mert Halil Rıfat Paşa
Gülhayat Kılcı Ağraz Şehrin Fısıldayan Sesleri, Geleneksel Evler
Salih Şahin Kolera Günlerinden Korona Günlerine
Mehmet Şarkışla Altı Asırlık Tarihiyle Paşa Camisi
Ahmet Akgül Paşa Camisi’nde İlk Cuma
Hayat Ağacı 439 Yıllık Emanet: Yazma Kur’an Cüzleri
Hayat Ağacı Halk Kültürünün Hizmetinde 60 Yıl- Müjgân Üçer
Hüseyin Akkaya Azadeler
İlknur Can İzmir’in İçinde Al Yeşil Bayrak
Erdoğan Polat Şapka ile Yafta Arasında Sivas’ın Mihnetli Üç Günü
İlhan Ege Sivas’ın Varlıklı ve Cömert Kadınları: Aişe Hanım Örneği
Handan – Tolga Barış Modernin Dili Resim Sergisi Hakkında
Yücel Mutlu Sivas Kongresi Murahhasları
Ahmet Caniklioğlu Bir Köy Enstitüsü Bakiyesi Ömer Cahit Yıldız

 

 

PAYLAŞ